O nás

Anglický název „Czech Association of Physics Students“ využíváme pro naši organizaci i v češtině. Jsme národní komisí (National Committee) mezinárodní studentské organizace International Asociation of Physics Students (IAPS).

Vznikli jsme z iniciativy organizátorů Fyzikálního korespondenčního semináře (FYKOS), kteří se začali zapojovat do aktivit IAPS. Nejprve jsme byli lokální komisí v Praze (Local Committee Prague). V roce 2020 jsme se rozhodli svoje působení značně rozšířit a začít systematicky sdružovat studenty z celé České republiky.

Primárně cílíme na aktivní vysokoškolské studenty fyziky v ČR. Neomezujeme se striktně na obor fyzika, ale jsme otevřeni i příbuzným oborům a také absolventům. Současně v rámci popularizace chystáme aktivity pro mladší, nejčastěji středoškoláky, kteří se v některých případech zapojují i do přípravy těchto aktivit.

Jakožto členové IAPSu máme také přístup na akce jím pořádané, jako mezinárodní konference ICPS a soutěž PLANCKS. Více o naší účasti se můžete dočíst na zvláštní stránce.

Výkonnou radu CAPSu tvoří:
prezident: Bc. Martin Vaněk
martin.vanek@fykos.cz
+420 739 584 436

vice-prezident: Elena Chochoľaková
tajemník: Vojtěch David
pokladník: Viktor Materna