Přidej se k nám

Členem CAPS se může stát jakýkoliv student fyziky starší 18 let, či jiného technického oboru, případně jiný člověk se zájmem o fyziku či vědu obecně, jehož členství schválí komise. Registrace a členství je zcela zdarma.

Přihlášku ke členství je možné podat po celý rok. Přihlášky budou hromadně vyhodnocovány ve stanovených termínech (zpravidla v prvním týdnu každého semestru MFF UK), nejméně však dvakrát do roka. 

Po vyhodnocení registrace Tě budeme informovat emailem.