{CAPS} a {IAPS}

Jakožto členové IAPSu máme přístup na akce jím pořádané, jako mezinárodní konference ICPS a soutěž PLANCKS. Níže najdete historii naších účastí na těchto akcích.

ICPS

 • 2017 Turin, Italy – Daniel Dupkala, Tomáš Hrbek, Karel Kolář (delegát)
 • 2018 Helsinki, Finnland – Daniel Dupkala (delegát), Tomáš Hrbek, Jakub Jambrich, Karel Kolář
 • 2019 Cologne, Germany – Tomáš Červeň, Jakub Dolejší, Daniel Dupkala (delegát), Tomáš Hrbek, Šimon Knoška, Karel Kolář, Daniela Pittnerová
 • 2020 Puebla, Mexico – #COVID-19 (posunuto, prozatím nejisté)
 • 2021 Copenhagen, Denmark (well Denmark, but actually online)

PLANCKS

 • 2014 Utrecht, The Netherlands (2 týmy – 3. a 11. místo)
 • 2015 Leiden, The Netherlands (2 týmy – 3. a 13. místo)
 • 2016 Bucharest, Romania (2 týmy – 1. a 3. místo)
 • 2017 Graz, Austria (2 týmy – 10. a 28. místo)
 • 2018 Zagreb, Croatia (2 týmy – 7. a 14. místo)
 • 2019 Odense, Denmark (2 týmy – 12. a 21. místo)
 • 2020 London, UK (2 týmy – 2. a 14. místo) – online
 • 2021 Porto, Portugal – online

Další akce

Lights of Tuscany 2019, Florence, Pisa NC Italy – Daniela Pittnerová

International Day of Light 2019, Paris – Sára Belejová