Co je IAPS

International Asociation of Physics Students (IAPS) byla založena 12. 9. 1987 v Maďarsku po druhé mezinárodní studentské konferenci (International Conference of Physics Students, ICPS) v Debrecíně. Organizace sídlí od roku 2007 v městě Mylhúzy (Mulhouse) ve Francii v budovách European Physical Society (EPS), se kterou úzce spolupracuje. IAPS je řízená výkonnou komisí (Executive Committee, EC), která je volená na ročních setkáních (Annual General Meeting, AGM). To se koná každý rok v průběhu konference ICPS. AGM se účastní delegáti jednotlivých komisí (viz níže), kteří hlasováním schvalují všechna důležitá rozhodnutí a je hlavním orgánem IAPS.

Členové IAPS jsou sdružení v jednotlivých národních (National Committee, NC) a místních komisích (Local Committee, LC), případně mohou být individuální členové (Individual Member, IM), pokud v dané oblasti neexistuje sdružení. Členové se mohou účastnit akcí IAPS jako ICPS, PLANCKS, získávat granty atd. Rozdíl mezi NC a LC je oblastí působnosti a také počtem hlasů v rámci AGM (NC 7 hlasů, LC 2 a IM 1).

Oficiální web IAPSu je www.iaps.info.